• Jesteśmy brokerem na rynku NPL w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferujemy krajowym i międzynarodowym nabywcom dostęp do inwestycji w portfele wierzytelności bankowych i niebankowych.
  • Sprawujemy efektywny nadzór nad działalnością firm windykacyjnych (serwiserami) mając na uwadze osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu z portfeli dla inwestorów.
  • Dysponujemy platformą do obsługi portfeli. Współpracujemy również z innymi windykatorami w celu benchmarkowania ich efektywności.
  • Naszym celem jest zamiana nieefektywnych portfeli w aktywa generujące ponadprzeciętny IRR.

Kim jesteśmy

DEBT PORTFOLIO INVESTMENT SERVICES tworzą pionierzy rynku NPL w Polsce. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakupie portfeli wierzytelności oraz ich obsłudze, a także w procesach M&A. Reprezentujemy inwestorów podczas całego cyklu inwestycyjnego oferując wsparcie przy doborze porfeli, ich wycenie, due diligence, negocjacjach umów, wyborze serwiserów oraz sprawując nadzór nad ich efektywnością.

Artur Górnik

Prezes Zarządu


Artur posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży windykacyjnej.
Jest założycielem i był Prezesem Zarządu Kredyt Inkaso SA (od 2001 roku do 2012 roku), pionierskiej firmy na rynku wierzytelności w Polsce. W okresie, kiedy kierował Kredyt Inkaso SA, firma nabyła 110 portfeli wierzytelności o wartości 3,3 mld PLN.

Artur przeprowadził due diligence kilkunastu firm windykacyjnych w krajach CEE.
Jest pionierem w implementacji na polskim rynku strategii:
– masowej windykacji portfeli wierzytelności metodami prawnymi (w tym e-sądu),
– pozyskiwania środków finansowych na zakup portfeli z rynku kapitałowego,
– stosowania umów subpartycypacji,
– tworzenia zoptymalizowanych podatkowo funduszy sekurytyzacyjnych na prawie luksemburskim.

Artur był odpowiedzialny za 26 emisji obligacji, a także IPO i SPO Kredyt Inkaso SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (była to pierwsza spółka windykacyjna notowana na giełdzie w Polsce).

Artur jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Posiada również dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego.

Łukasz Boroń

Wiceprezes Zarządu


Łukasz posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie transakcji (M&A) oraz na rynku publicznym nabyte w międzynarodowych firmach doradczych
i w sektorze bankowym. Pracował w KPMG Corporate Finance w Warszawie, Erste Group Bank AG w Wiedniu i Erste Securities Polska SA.

Realizował liczne projekty doradcze, w tym również na rynku NPL:
– doradzał międzynarodowej firmie windykacyjnej przy przejęciu polskiej spółki
z tej branży,
– prowadził transakcję M&A dla wiodącej firmy windykacyjnej w regionie CEE,
– uczestniczył w pozyskiwaniu portfeli NPL na rzecz wiodącej firmy na rynku,
– wspierał inwestorów kojarząc strony transakcji na rynku wierzytelności oraz prowadząc projekty emisji obligacji korporacyjnych.

Łukasz przeprowadził również IPO PKP Cargo SA na GPW (kapitalizacja około 4 mld PLN), drugiego największego przewoźnika kolejowego towarów w UE, gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, a następnie Prezesa.

Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada tytuł MBA zdobyty na International Insitute for Management Development (IMD) w Lozannie (Szwajcaria).

Dlaczego DEBT PORTFOLIO INVESTMENT SERVICES

NIEZALEŻNOŚĆ

Jesteśmy firmą prywatną, niezależną od żadnego podmiotu inwestującego
w portfele wierzytelności.

BRAK KONFLIKTU INTERESÓW

Nie inwestujemy w portfele wierzytelności. Dlatego nie rodzi to jakichkolwiek konfliktów interesów wobec inwestorów i windykatorów, którzy współpracują z nimi.

DOŚWIADCZENIE

Kluczowy zespół posiada wieloletnie doświadczenie na rynku windykacji miękkiej
i prawnej, a także na rynku transakcji portfeli wierzytelności i pozyskiwania finansowania.

ZNAJOMOŚĆ RYNKU

Doskonale znamy rynek NPL w Polsce i CEE, lokalne standardy, aspekty prawne, sprzedawców, serwiserów, windykatorów i nabywców. Wiemy również jak pozyskać finansowanie.

Platforma operacyjna

Dysponujemy platformą windykacyjną. Możemy działać samodzielnie lub współpracować z innymi windykatorami. Nasz model przewiduje skalowalność w Polsce i na rynku CEE.

TRANSPARENTNOŚĆ

Naszą wartością jest uczciwe i przejrzyste podejście do Klientów, a kluczowe przewagi to zwroty osiągane przez inwestorów i skuteczność procesu odzyskiwania portfeli.

KOMPLETNA OFERTA

Łączymy sprzedawców i kupujących, identyfikujemy cele inwestycyjne, przygotowujemy wyceny, koordynujemy proces due diligence, doradzamy w zakresie struktury transakcji i przy doborze serwiserów (również prawnych), opracowujemy strategie windykacyjne i monitorujemy skuteczność serwiserów.

Nasze usługi

Misją DEBT PORTFOLIO INVESTMENT SERVICES jest oferowanie kompleksowych niezależnych profesjonalnych usług dla inwestorów w portfele wierzytelności.

Monitoring rynku

Bieżący monitoring publicznych oraz niepublicznych ofert sprzedaży wierzytelności bankowych i niebankowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wsparcie transakcyjne

Identyfikacja portfeli NPL wystawionych na sprzedaż i utrzymywanie kontaktów ze sprzedawcami oraz inwestorami w celu zainicjowania i ułatwienia transakcji.

Wyceny portfeli

Wyceny portfeli w oparciu o modele finansowe, dane historyczne krzywych spłat oraz doświadczenie członków naszego zespołu.

Due diligence

Doradztwo w procesach due diligence. Koordynacja doradców, identyfikacja kluczowych czynników ryzyka, oszacowanie ich wpływu na wycenę. Przygotowanie rekomendacji jak ograniczyć wpływ czynników ryzyka.

Strategie ofertowe

Doradztwo w zakresie strategii ofertowych w oparciu o wyniki due diligence, wycenę, dynamikę transakcyjną oraz otoczenie konkurencyjne.

Strategia windykacyjna

Przygotowanie rekomendacji w zakresie strategii windykacyjnych i wsparcie w procesie wyboru serwiserów oraz negocjacji z nimi.

Negocjacje umów

Pomoc w sporządzaniu umów zakupu portfeli NPL oraz strukturyzacji transakcji.
Identyfikacja zapisów w umowach z windykatorami, które są nierynkowe lub mogą narażać inwestorów na nieuzasadnione wydatki.

Monitoring windykatorów

Stały monitoring nad działalnością stron trzecich obsługujących portfele wierzytelności, w tym monitorowanie realizacji strategii windykacyjnych, ich efektywności, a także zalecenia modyfikacji strategii windykacyjnych.

Sekurytyzacja i finansowanie

Pomoc w tworzeniu funduszy sekurytyzacyjnych, wsparcie w wyborze partnerów oraz finansowaniu inwestycji. Doradztwo
w identyfikacji współinwestorów i zewnętrznego finansowania poprzez emisje obligacji korporacyjnych.

Nasze zasoby

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku wierzytelności, które umożliwia pozyskanie i sprawą obsługę portfeli. Dokładamy wszelkich starań, aby portfele wierzytelności zamieniły się w aktywa generujące dla Państwa ponadprzeciętne stopy IRR z odzysków. Oprócz zasobów eksperckich DEBT PORTFOLIO INVESTMENT SERVICES posiadamy doskonałą znajomość rynku i współpracujemy z podmiotami windykacyjnymi dysponującymi nowoczesnymi call-centre oraz unikatowymi systemami informatycznymi, które maksymalizują efektywność windykacji. Współpracujemy również z renomowanymi kancelariami prawnymi, które specjalizują się w procesach windykacji metodami prawnymi. Jesteśmy ponadto w stałym kontakcie z najlepszymi kancelariami komorniczymi w całym kraju, które zapewniają profesjonalne i efektywne wsparcie komornicze w procesie odzysku wierzytelności jednocześnie minimalizując ryzyko reputacyjne dla inwestorów w portfele wierzytelności.

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Chętnie umówimy się na rozmowę w celu przedstawienia naszej oferty osobiście i przedyskutowania Państwa potrzeb.

DEBT PORTFOLIO INVESTMENT SERVICES

Plac Unii, Budynek B
ul.Puławska 2
02-566 Warszawa

PL +48 22 22 17 000
UK +44 20 3034 2243

contact@www.dpiservices.pl